साल - 2023      पकिस्तान-  191, भारत -192       भारत 7 विकेट्स से जीता। 

                       साल - 2019      भारत-  336,  -पकिस्तान -  212       भारत 89 रनो से जीता           (D/L method)

                       साल - 2015     भारत -300,  पकिस्तान-  224,        भारत 76 रनो सेे जीता। 

                       साल - 2011     भारत -260,  पकिस्तान-  231,        भारत 29 रनो सेे जीता। 

                       साल - 2003     पकिस्तान -273,  भारत-  274,      भारत 6 विकेट्स से जीता। 

                       साल - 1999     भारत -227,  पकिस्तान-  180,        भारत 47 रनो सेे जीता। 

                       साल - 1996     भारत -287,  पकिस्तान-  248,        भारत 39 रनो सेे जीता। 

                       साल - 1992     भारत -216,  पकिस्तान-  173,        भारत 43 रनो सेे जीता।